Vandaag koeiendans / Hjoed kowedûns

Vandaag is de koeiendans!.  Vanaf 11 uur bent u van harte welkom op ons bedrijf. We ontvangen u met een kopje koffie of thee en om twaalf uur gaat de staldeur open. 

Als u met de auto komt, parkeer de auto dan aan de weg. We hebben op het erf niet genoeg plek en bovendien: een boerenerf is geen parkeerplek. Als u kleine kinderen meeneemt, let er dan op dat ze niet op de kuilbalen klimmen en hou er rekening mee dat de koeien niet heel aaibaar zijn. Soms zijn ze heel beschermend voor hun kalfje.

Tot zaterdag!

Hjoed is de kowedûns

Hjoed is de kowedûns. Fan 11 oere ôf binne jo fan herte wolkom op ús bedriuw. Wy krije jo mei in kopke kofje of tee en om tolve oere giet de bûthúsdoar iepen. 

As jo mei de auto komme, parkear de auto dan oan de dyk. We ha op it hiem net genôch plak en boppedat: in boerehiem is gjin parkearplak. As jo lytse bern meinimt, tink der dan om dat se net op de kûlbalen klimme en hâld der rekken mei dat de kij net hiel aaiber binne. Soms binne se hiel beskermjend foar har kealtsje.

Oant sneon!