Zoals het zou moeten

mestrijdenVandaag wordt de laatste mest uitgereden, bovengronds, zoals het eigenlijk zou moeten. Omdat we meedoen aan een proef van de Noardlike Fryske Wâlden, mogen we dit jaar en volgend jaar de mest bovengronds aanwenden (sproeien). Het voordeel van bovengronds aanwenden ten opzichte van het in de grond brengen van de mest is dat de mest beter verdeeld op het land komt en mede daardoor beter kan worden opgenomen door de bodem en het bodemleven. Vergeet niet dat er per ha ongeveer 4000 kg bodemleven in de bovenste 20 cm zit!