Slootmaaisel uitgereden

CRW_2774.jpg

Gisteren is het slootmaaisel over het land uitgereden. In de herfst worden de sloten die van belang zijn voor de waterafvoer of aanvoer schoongemaakt. Ze worden als het ware uitgemaaid, zodat het water ongehinderd door de sloot kan stromen. Dit slootmaaisel wordt op ons bedrijf min of meer gecomposteerd en na een jaar over het land uitgereden, meestal in combinatie met de vaste mest. Gisteren wast het weer zover. Hier een paar foto's.