We hebben weer vlees / Der is wer fleis

Sinds vandaag is er weer vlees in de vriezer. We hebben deze keer een wat oudere koe laten slachten.

Het kan zijn dat het vlees hierdoor een iets andere structuur heeft dan dat u gewend bent. Als u vlees wilt komen halen, is het wel handig om van tevoren even te bellen. We zijn namelijk niet altijd thuis.

Der is wer fleis. Dizze kear fan in wat âldere ko. It kin wêze dat it fleis dêrtroch in bytsje in oare struktuer hat dan dat jo went binne. As jo fleis helje wolle, is it wol handich om earst efkes te beljen. Wy binne net altiten thús.